Nasze Dane

Rzetelne Źródła Danych

Dokładane dane referencyjne bankowe są podstawą naszych usług. Nasze katalogi bankowe są skompilowane poprzez odniesienia krzyżowe oraz dane, dostarczone przez rzetelnych dostawców.
We have forged partnerships and sourced data from an array of sources such as:

 • Banki Centralne
 • Banki
 • Instytucje Finansowe
 • Wystawcy Kodu Banku
 • Systemy Płatnicze oraz Stowarzyszenia
 • Organizacje Usług Płatniczych
 • Firmy prywatne
Dzięki naszym źródłom, takim jak SWITFRef, Vocalink oraz innym rzetelnym źródłom, możesz skorzystać na dostępie do:

Najlepszych na świecie danych referencyjnych płatności
Systemów Płatniczych o Zasięgu Światowym oraz obszernie krajowym
Wysokiej jakości danych, dostarczanych oraz podtrzymywanych przez oficjalne źródła
Danych aktualizowanych co miesiąc w przypadku większości źródeł, a w niektórych przypadkach wpisów aktualizowanych co tydzień.

our data

S.W.I.F.T. SCRL
Deutsche Bundesbank
La Banque de France Eurosisteme
Vocalink LTD (Mastercard)
Vocalink LTD (Mastercard)
Vocalink LTD (Mastercard)
Vocalink LTD (Mastercard)
Vocalink LTD (Mastercard)

Dokładność i Kompletność

Regularnie przeprowadzamy wewnętrzne ewaluacje pokrycia oraz dokładności naszych referencyjnych danych bankowych. Obecnie, osiągnęliśmy pokrycie na poziomie 99.9% w naszych katalogach bankowych. Dzięki implementacji automatycznych procedur aktualizacji na podstawie naszych źródeł danych zapewniamy doskonałą dokładność kodów bankowych oraz informacji na temat oddziałów. Analizując zapytania naszych klientów, z łatwością wykrywamy przypadki, w których dane nie są zwracane przez nasz system. Taki samoregulujący się mechanizm, pozwala nam zareagować na przypadki brakujących danych wcześniej, niż nasz klient zgłosi problem.


Pokrycie Danych

Data coverage

Nasi technicy do spraw baz danych analizują, opatrują odnośnikami oraz kompilują dane pochodzące od wielu naszych dostawców w pojedynczy katalog, który napędza nasz silnik walidacji.

Gdy podajesz IBAN do walidacji w naszym systemie, zostaną rozpoznane nazwa Banku, adres oraz kod BIC poprzez dopasowanie kodu banku w naszym katalogu.
Nasz katalog kodu banku zawiera ponad 330000 szczegółowych wpisów dla indywidualnych banków oraz oddziałów:

 • 75 Kraje uczestniczące IBAN
 • 34 Kraje uczestniczące SEPA
 • 25 Kraje, które Częściowo/Eksperymentalnie korzystają z systemu IBAN

Dane zwrócone przez katalog zawierają:

 • Bank - Nazwę banku lub instytucji finansowej.
 • BIC - Kod BIC wystawiającego banku/oddziału lub instytucji.
 • Address - Adres wystawiającego banku.
 • Branch - Nazwę konkretnego oddziału banku, jeśli jest to możliwe.
 • City - Nazwę miasta, w którym znajduje się bank wystawiający
 • Country - Pełną nazwę kraju pochodzenia np. "Niemcy"
 • Country ISO - ISO 3166-1 kod kraju np. DE, CH, GB, FR, NL, AT etc.
 • Email - Główny adres kontaktowy e-mail do bieżązego banku/oddziału.
 • FAX - Główny numer FAX do bieżązego banku/oddziału.
 • Phone - Główny kontaktowy numer telefonu banku/oddziału.
 • State -Nazwę stanu, w którym zlokalizowany jest bank/oddział.
 • ZIP - Kod Zip lub kod pocztowy miasta.

You may review the supported countries and IBAN formating in our IBAN examples and structure section.
Możesz przejrzeć listę krajów wspieranych oraz formatowanie IBAN w naszej sekcji przykładów i struktur IBAN.

Regularne aktualizacje i Zwartość w źródłach danych

Zarządzanie danymi to czynność pochłaniająca duże nakłady czasowe i pieniężne.
Specjalizujemy się w przetwarzaniu danych pochodzących z dużej ilości źródeł, zapewniając inter operacyjne usprawnione usługi, które dostarczają najaktualniejsze, dostępne dla nas dane w prostym w użyciu formacie.
Nasz zespół do spraw danych zajmuje się aktualizacją wszystkich katalogów bankowych oraz uporządkowanym podtrzymaniem danych, zwracanych przez naszą platformę walidacji.

W przypadku większości krajów śledzimy i wdrażamy comiesięczne oraz cotygodniowe aktualizacje do katalogów danych bankowych.
W przypadku niektórych krajów z bardziej dynamicznym sektorem bankowym takich jak Wielka Brytania wdrażamy cotygodniowe aktualizacje, by zapewnić dokładność na wysokim poziomie.

Osiągalność i Dostępność

Osiągalność Danych
Poprzez osiągalność danych rozumiemy "możliwość uzyskania dostępu do danych o dowolnej porze z każdego miejsca dla naszych klientów". To jeden z najważniejszych czynników dotyczących rozwiązań SaaS, takich jak nasza platforma walidacji płatności. By zapewnić niezawodność w dostępie do naszych rozwiązań hostujemy nasz serwis na odpornej na błędy infrastrukturze o wysokiej dostępności, która zapewnia 99.9% czasu sprawności.

Dostęp w dowolnym czasie, z każdego miejsca

Dostarczając nasze rozwiązania takie jak SaaS (Oprogramowanie jako Usługa) oraz bazujące na sieci interfejsy, pozwalamy ci na integrację walidacji płatności w dowolnym obszarze twojego procesu biznesowego. Od zautomatyzowanego systemu walidacji szczegółów bankowych po przyjazny urządzeniom przenośnym interfejs sieciowy, który zapewnia twoim pracownikom ręczną walidację płatności w każdym miejscu, możesz zyskać dostęp do naszej usługi z większą elastycznością, niż w wypadku intranet lub rozwiązań we własnym zakresie.